Sondy
04.11.2008 - 04.12.2008

Czy masz poczucie zachowanej równowagi miedzy życiem zawodowym i osobistym ?

  • Zdecydowanie tak14%

  • Raczej tak25%

  • Raczej nie30%

  • Zdecydowanie nie31%