Słownik

honorarium

Wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach (za pracę lekarza, adwokata, literata itd.).