Strona główna

Badania i analizy rynku pracy


Badania benchmarkingowe

Badanie benchmarkingowe pozwala na:
  • porównanie się z najlepszymi firmami w branży,
  • udoskonalenie rozwiązań w firmie poprzez wykorzystanie doświadczenia innych,
  • zbadanie konkurencji rynkowej,
  • uzyskanie trudnodostępnych i unikatowych informacji.

Przykładowy raport: Porównanie dobrych praktyk w instytucjach sektora finansowego (na zlecenie BPH, 2011).


Analiza danych

Oferujemy analizę danych wewnętrznych firmy lub analizę publicznych statystyk, np. z GUS-u, Eurostat-u. Przetwarzamy uzyskane dane i przekazujemy klientowi gotowe analizy statystyczne w postaci tabel i wykresów wraz z rekomendacjami.

Przykładowy raport: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim (raport na zlecenie PUP Lębork, 2012).


Analiza otoczenia rynkowego

Decyzje podjęte w oparciu o analizę otoczenia rynkowego pozwalają zminimalizować ryzyko i są trafniejsze. Proponujemy następujące analizy konkurencji:
  • analiza otoczenia rynkowego (np. ze względu na branżę, markę),
  • analiza konkurencji przed wejściem na rynek.


Analiza mocnych i słabych stron wskazanego segmentu rynku

Dzięki badaniu zyskają Państwo:
  • lepsze zrozumienie czynników wpływających na otoczenie rynkowe,
  • określenie mocnych stron i szans przedsiębiorstwa na rynku pracy,
  • określenie priorytetów rozwoju poprzez analizę otoczenia i zasobów rynku.


Przykładowy raport: Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie brzezińskim (raport na zlecenie PUP Brzeziny, 2012)


Analiza dostępności pracowników

Dzięki badaniu otrzymają Państwo informacje, które są niezbędne przy planowaniu zatrudnienia, np. szacowane dane o liczbie osób ze znajomością języków obcych.
Przykładowe raporty: Dostępność i wielkość zasobów pracy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (raport na zlecenie LSSE, 2011); Rynek pracy w 10 miastach Polski (raport na zlecenie Capgemini, 2011)


Ekspertyzy i opinie

Analizujemy nietypowe problemy oraz rekomendujemy najlepsze rozwiązania.

Przykładowy raport: Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych – rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich (raport na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010)Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji:

lub zadzwoń:

tel. 12 426 20 63