Strona główna

Wskaźniki rynku pracy


Aktualne wskaźniki dla Polski  • Stopa bezrobocia rejestrowanego 8.2 %

  • Wskaźnik aktywności ekonomicznej 56.3 %

  • Wskaźnik zatrudnienia 53 %

  • Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem 78.1 %

  • Stopa bezrobocia BAEL 5.9 %

  • Stopa bezrobocia kobiet BAEL 6 %

  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 4 329.71 zł

  • Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle 4 461.03 zł

  • Przeciętne wynagrodzenie w budownictwie 4 314.24 zł

  • Przeciętne wynagrodzenie w handlu 3 896.88 zł