Słownik

region

Jednostka podziału administracyjno-statystycznego kraju zgodnie z europejską [SLOWNIK_NEW="175">Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych (NUTS 1). Obszar Polski składa się z 6 regionów, w obrębie których znajdują się województwa. Lista regionów przedstawia się w następujący sposób:
  • region centralny (województwa: mazowieckie, łódzkie),
  • region północny (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie),
  • region północno-zachodni (województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie),
  • region południowy (województwa: małopolskie, śląskie),

  • region wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).