Słownik

work sharing

Dzielenie pracy. To elastyczna forma zatrudnienia polegająca na okresowej redukcji wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia pracowników. Obniżenie ilości godzin pracy oraz poziomu płacy następuje zwykle w konsekwencji porozumienia między pracodawcą a organizacjami związkowymi, bądź samymi pracownikami. Dzielenie pracy najczęściej stosowane jest w sytuacjach, w których pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, może skutkować redukcją zatrudnienia.