Słownik

Równoważny czas pracy

Elastyczny system organizacji czasu pracy, który zakłada możliwość wydłużenia dziennego wymiaru czasu pracy, gdzie równoważenia czasu dokonuje się przez obniżenie jego wymiaru w inne dni lub wprowadzenie dni wolnych. Czas pracy może zostać zorganizowany w taki sposób, że wynosił będzie do 12 godzin na dobę, jednak nie dłużej niż 40 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wraz z równoważnym czasem pracy można stosować pracę zmianową, pracę w niedziele i święta oraz indywidualny rozkład czasu pracy. Nie można go natomiast łączyć z systemem przerywanego czasu pracy.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy