Słownik

employer branding

Proces świadomego budowania, kształtowania i utrzymywania spójnego wizerunku i marki organizacji jako doskonałego miejsca pracy dla obecnych pracowników oraz wszystkich grup przyszłych interesariuszy (kandydatów, klientów, kontrahentów). Na markę pracodawcy składa się pakiet funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych korzyści wypływających z zatrudnienia u danego pracodawcy. Dużą część działań przy kreowaniu marki i wizerunku pracodawcy dyktują zasady marketingu personalnego. Według tej koncepcji, stanowisko pracy to produkt, a pracownik to klient. Sprzedaż wakatu ma zachęcić pracowników do podjęcia pracy w firmie, zaangażowania się w wykonywane obowiązki i pozostania lojalnymi. Realizowanie koncepcji employer branding przebiega dwutorowo. Część działań kierowana jest do obecnych pracowników, duże znaczenie ma także odpowiednia komunikacja pomiędzy pracodawcą a kandydatami. Realizowanie koncepcji employer branding może przejawiać się poprzez organizowanie wyjazdów integracyjnych, szkoleń, spotkań obecnych pracowników, jak i uczestnictwie firmy w targach pracy, obecności na uczelniach wyższych, organizowaniu tzw. dni otwartych. Employer branding przypisywano wcześniej działom marketingu i PR, obecnie proces zalicza się do sfery działań HR i PR.