Słownik

przerywany czas pracy

Forma elastycznego sposobu organizacji pracy, której cechą charakterystyczną jest przerwa w trakcie wykonywania pracy. Pracownik w ciągu jednego dnia: pracuje, następnie ma kilka godzin przerwy, po czym znowu pracuje. Przerwa w pracy może być tylko jedna i nie może przekraczać 5 godzin. Czasu przerwy nie wlicza się do czasu pracy, ale za ten okres przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia za czas przestoju. System przerywany może być wprowadzony jedynie w przypadku, gdy jest to uzasadnione rodzajem lub organizacją pracy. Nie może być łączony z innymi elastycznymi systemami organizacji czasu pracy. Wprowadzenie systemu przerywanego odbywa się tylko przy akceptacji związków zawodowych w układach zbiorowych pracy. Wyjątkiem jest pracodawca - osoba fizyczna prowadzącą działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u której nie działa zakładowa organizacja związkowa. W tym przypadku odpowiedni zapis zamieszcza się w umowie o pracę, a wynagrodzenie za czas przerwy przysługuje pracownikowi jedynie wtedy, gdy przewiduje to umowa.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy