Słownik

molestowanie seksualne

Szczególny rodzaj molestowania pracowników. Molestowaniem seksualnym jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest poniżenie, naruszenie godności bądź upokorzenie zatrudnionej osoby, a także tworzenie wokół pracownika zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej godności atmosfery. Przejawami molestowania seksualnego są nie tylko czynności fizyczne, ale również słowa i gesty.

Patrz też: molestowanie