Słownik

siatka płac

Lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy (rozpiętość płac).