Słownik

absencja pracownicza

Nieobecność pracowników na stanowisku pracy. Można wyróżnić trzy główne przyczyny absencji pracowniczej:
  • urlopy: urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy,
  • nieobecności pracownika spowodowane problemami zdrowotnymi: zwolnienie z tytułu choroby w przypadku choroby własnej lub dziecka do 14. roku życia,
  • nieobecności nieusprawiedliwione.