Słownik

job sharing

Dzielenie się pracą. Dotyczy uzgodnienia, w ramach którego określona liczba pracowników dzieli między siebie pracę odpowiadającą jednemu stanowisku pełnoetatowemu. Podziałowi odpowiednio do czasu pracy każdego z pracowników podlegają obowiązki, urlopy, płace i wszelkiego rodzaju świadczenia. Dzielenie się pracą może występować w postaci podziału godzin, dni lub tygodni, rzadziej w formie pracy co drugi tydzień. Jest to korzystna forma zatrudnienia zarówno dla pracodawcy, jak i pracobiorcy. Pracodawca otrzymuje bowiem doświadczenie i wiedzę kilku osób, a ponosi koszty utrzymania jednego etatu. Pracownicy z kolei sami ustalają podział czasu pracy i obowiązków, dzięki czemu, osoby które w innych warunkach nie mogłyby pracować, mają szansę na zatrudnienie. Job sharing bywa też w literaturze tematu określany terminami: job pairing, job splitting.