Słownik

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych - NUTS

System podziału administracyjno-statystycznego państw członkowskich Unii Europejskiej. Nomenklatura została opracowana przez Eurostat wraz z instytucjami UE oraz urzędami statystycznymi krajów członkowskich. Jej celem jest ujednolicenie sposobu gromadzenia, przetwarzania i porównywania danych statystycznych w przekroju terytorialnym. NUTS dzieli obszar państwa na 5 poziomów - obszarów uwzględniających liczbę ludności oraz narodowy podział administracyjny.

W przypadku Polski wyróżnia się następujących podział: NUTS 1 - regiony, NUTS 2 - województwa, NUTS 3 - podregiony, NUTS 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu, NUTS 5 - gminy.