Słownik

premia

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika, zależne od jego efektów pracy. Premie dzielimy na regulaminowe, czyli takie których zasady przyznawania są określone i znane pracownikom oraz uznaniowe, które w zasadzie mają formę nagród. Premiowanie jest uzupełnieniem płacy zasadniczej.
Rodzaje premii:
  • indywidualne,
  • grupowe i zespołowe,
  • zależne od efektów organizacyjnych,
  • kombinowane,
  • wyspecjalizowane,
  • kompleksowe,
  • zadaniowe,
  • udziałowe.