Słownik

kapitał ludzki

Za kapitał ludzki można uważać te zasoby organizacji, których nośnikiem są pracownicy. Zasoby te przekładają się na dochody zarówno samych pracowników, jak i całej organizacji. Na kapitał składają się takie czynniki jak postawy pracowników, ich kompetencje, wiedza, sprawność (umysłowa, fizyczna) czy predyspozycje osobowościowe. W przedsiębiorstwach do najważniejszych mierników kapitału ludzkiego zalicza się koszty związane z wynagrodzeniem pracowników. Bierze się również pod uwagę wskaźniki absencji pracowniczej oraz koszty związane ze szkoleniem pracowników.