Słownik

rekrutacja wewnętrzna

poszukiwanie kandydatów na wolne stanowisko pracy wśród osób zatrudnionych wewnątrz danej organizacji. Można wtedy mówić o tworzeniu wewnętrznego rynku pracy, awansach i przesunięciach poziomych w ramach struktur firmy.