Słownik

zielone miejsca pracy

Miejsca pracy przyjazne środowisku naturalnemu. Choć mogą zostać utworzone w każdym sektorze gospodarki, to kojarzone są głównie z energetyką odnawialną, transportem zbiorowym oraz gospodarką odpadami.