Słownik

popyt na pracę

Zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców, czyli ilość pracy, jaka pracodawcy mają do zaoferowania przy określonych stawkach płac. Popyt na pracę determinowany jest przede wszystkim przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi.

Patrz też: Podaż pracy