Słownik

system pracy weekendowej

Forma elastycznej organizacji czasu pracy, w której dniami roboczymi są dla pracownika piątki, soboty, niedziele i święta. W systemie pracy weekendowej dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin. Wymaga stosowania maksymalnie miesięcznego okresu rozliczeniowego. System ten może być stosowany wyłącznie na wniosek pracownika lub za jego zgodą. Szczegółowe ustalenia dotyczące jego stosowania powinny być przedmiotem umowy o pracę.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy