Słownik

turystyka motywacyjna

Podróże pracowników, sprzedawców lub agentów opłacane są przez pracodawcę w ramach nagrody za osiągnięcie odpowiedniego wyniku lub jako zachęta na przyszłość. Turystyka motywacyjna należy do grupy motywatorów niematerialnych.