Słownik

wakat

Wolne miejsce pracy, powstałe w wyniku zmiany stanowiska przez pracownika, rozwiązania umowy, tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie.