Słownik

mobilność zawodowa

Gotowość do zmiany pracy, zawodu lub miejsca zamieszkania w celu uzyskania zatrudnienia. Mobilność zawodowa wiąże się często z koniecznością korzystania ze szkoleń lub innych form uzupełniania lub nabywania nowych kwalifikacji zawodowych. Głównymi przyczynami występowania zjawiska mobilności zawodowej są: bezrobocie oraz chęć znalezienia lepiej płatnego zatrudnienia.