Słownik

podregion

Jednostka podziału administracyjno-statystycznego kraju zgodnie z europejską [SLOWNIK_NEW="175">Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych (NUTS 3). Od 2008 roku w Polsce istnieje 66 podregionów w obrębie których znajdują się powiaty.