Słownik

organizacja ucząca się

Zgodnie z definicją C.W. Wicka i L.S. Leana, jest to „organizacja, która stale się udoskonala dzięki tworzeniu i zwiększaniu możliwości niezbędnych do osiągnięcia sukcesu”. Z kolei P. Segne, definiuje ją jako organizację, która odkryła w jaki sposób należy wykorzystywać ludzkie zaangażowanie i możliwości uczenia się na wszystkich jej szczeblach. J. Burgoyne podkreśla istotę zdolności adaptacji do warunków otoczenia organizacji uczącej się.
Organizacja ucząca się jest szczególnie skuteczna w takich obszarach jak: rozwiązywanie problemów, eksperymentowanie, uczenie się poprzez doświadczenie, rozpowszechnianie wiedzy wewnątrz firmy. W praktyce oznacza to, że organizacja ucząca się posiada następujący zestaw cech [Mikuła]:

 • otwartość informacyjna
 • wysoka efektywność komunikowania
 • efektywna interpretacja, dystrybucja informacji i wiedzy
 • uczenie się od innych
 • zespołowość
 • partycypacja w zarządzaniu
 • motywacja do zmian
 • nacisk na ciągłą edukację i rozwój pracowników
 • myślenie systemowe
 • atmosfera dociekiwań
 • ukierunkowanie twórcze
 • skłonność do eksperymentowania
 • klimat sprzyjający tworzeniu i wdrażaniu innowacji
 • wrażliwość na zmieniające się potrzeby klientów