Słownik

twardy HR

Wykonywanie funkcji kadrowo – płacowych, w wkład których wchodzą takie czynności, jak: zawieranie umów z pracownikami, rozliczanie urlopów i wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo – płacowego itd.