Słownik

work-life-balance

Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. Idea powstała w odpowiedzi na problem pracoholizmu i wypalenia zawodowego w latach 70. i 80. XX wieku. Jest to koncepcja zarządzania czasem, której celem jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Idealna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wszystkie dążenia pracownika współgrają ze sobą, są zgodne z wyznawanymi przez niego zasadami i pomagają mu w osiąganiu życiowych celów.