Słownik

zasiłek macierzyński

Zasiłek przysługujący za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od tego w jaki sposób wykorzystano urlopy związane z narodzinami dziecka:
  • Zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru przysługuje w przypadku złożenia, nie później niż 14 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim - urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze.
  • W sytuacji gdy taki wniosek nie zostanie złożony, zasiłek będzie wynosić 100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (czyli 26 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 39 – dwojga, 41 – trojga, 43 – czworga, 45 – pięciorga i większej liczby dzieci) oraz 60 % podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego (wynoszący do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie).

W sytuacji gdy wybierze się pierwsze z proponowanych rozwiązań a następnie zrezygnuje, bądź z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach, bądź też z samego urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przysługuje wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego. Jest możliwe pod warunkiem, że drugi z rodziców nie skorzysta z tych urlopów, a więc również nie będzie pobierał zasiłków za okres odpowiadający tym urlopom.

Wyrównanie, w formie jednorazowej wypłaty, przysługuje za czas wykorzystanego urlopu w ten sposób, że kwota zasiłków macierzyńskich pobieranych w wysokości 80% zostanie wyrównana do 100% podstawy wymiaru.