Słownik

urlop rodzicielski

Urlop przysługujący pracownikom w związku z narodzinami dziecka. Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu przed nim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni.

Urlop rodzicielski można zatem wykorzystać w pełnym albo niepełnym wymiarze, w jednej, dwóch lub trzech częściach. Części te nie muszą być równe, ale muszą obejmować co najmniej 8 tygodni i następować bezpośrednio po sobie.

Prawo do urlop rodzicielskiego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Decyzja o tym jak rozdzielić urlop należy zatem do rodziców. Urlop rodzicielski można wykorzystać na kilka sposobów – cały jego wymiar (lub część) może wykorzystać jeden z rodziców; matka i ojciec mogą podzielić go między sobą; rodzice mogą przebywać na nim jednocześnie. W tym ostatnim przypadku urlop rodzicielski może trwać maksymalnie 13 tygodni.

Istnieje również możliwość łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na co najwyżej ½ etatu u pracodawcy, który tego urlopu udziela.