Słownik

praca tymczasowa

Stosunek pracy pomiędzy trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą i pracownikiem. Pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. W przypadku pracy tymczasowej czas trwania umowy oraz rodzaj wykonywanej pracy jest z góry określony. Ponadto umowa o pracę musi zawierać określenie wymaganych kwalifikacji oraz miejsce i wymiar godzinowy czasu pracy. W zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Praca tymczasowa wykonywana na rzecz danego pracodawcy może obejmować zadania o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub takie, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę nie byłoby możliwe. Ponadto ten rodzaj stosunku pracy ma zastosowanie w przypadku zadań, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.