Słownik

GOW - Gospodarka Oparta na Wiedzy

Gospodarka bazująca na produkcji, dystrybucji oraz użyciu wiedzy i informacji, które są najważniejszymi czynnikami prowadzącymi do rozwoju gospodarczego. Podstawą GOW są zaawansowane technologie (jak informatyka oraz telekomunikacja) oraz branże zatrudniające wykwalifikowanych pracowników (jak finanse czy edukacja). Wyróżnia się cztery filary Gospodarki Opartej na Wiedzy:
• otoczenie instytucjonalno-prawne,
• innowacyjność,
• infrastruktura informacyjna,
• edukacja i szkolenia będące źródłem wykwalifikowanych pracowników.

Obecnie coraz częściej wyodrębnia się również piąty filar, jakim jest kształcenie ustawiczne.

GOW jest jednym z głównych elementów Strategii Lizbońskiej – długofalowego programu dotyczącego rozwoju Unii Europejskiej przyjętego przez Wspólnotę w 2000 roku. Celem Strategii Lizbońskiej jest uczynienie z UE w ciągu 10 lat najbardziej konkurencyjnego i dynamicznego regionu gospodarczego na świecie.