Słownik

stopa zastąpienia

Relacja wysokości świadczenia emerytalnego do wynagrodzeń osiąganych przed przejściem na emeryturę.