Słownik

bezrobocie klasyczne

Ten rodzaj bezrobocia pojawia się wtedy, gdy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu równowagi. Może być spowodowane albo działalnością związków zawodowych, albo ustawodawstwem określającym wysokość płac minimalnych, które powoduje, że płace są na poziomie wyższym od równowagi.