Słownik

bezrobocie frykcyjne

Rodzaj bezrobocia, które tworzą osoby pozbawione pracy tylko w krótkim okresie czasu. Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne związane jest ze zmianą lub poszukiwaniem nowego, lepszego zatrudnienia lub przenoszeniem się osób do innej miejscowości. W gospodarce, której struktura siły roboczej oraz liczba oferowanych miejsc pracy zmieniają się nieustannie, występowanie bezrobocia frykcyjnego jest normalne i nie pociąga za sobą dużych kosztów społecznych.

Szacuje się, że stopa bezrobocia frykcyjnego wynosi od 3 do 4%, dlatego występowanie poziomu bezrobocia na takim poziomie uznaje się za stan pełnego zatrudnienia w gospodarce. Dopiero przekroczenie poziomu bezrobocia frykcyjnego, uznaje się za realny problem.

Patrz też: Bezrobocie, Bezrobocie dobrowolne, Bezrobocie naturalne, Bezrobocie sezonowe, Bezrobocie strukturalne