Słownik

miękki HR

Obejmuje działania związane z rekrutacją pracowników, kierowaniem ich rozwojem, zwiększeniem wydajności pracy, opracowywanie programu szkoleń, tworzenie systemów motywacyjnych, kreowanie strategii wynagrodzeń itd.