Słownik

prekariat

Pochodzi od angielskich pojęć precarious (niepewność) oraz proletariat (biedna klasa pracująca), to określenie tzw. nowej klasy społecznej, powstałej w wyniku kryzysu ekonomicznego. W jego skład wchodzą osoby pozbawione stabilności zatrudnienia, bez perspektyw życiowych, a więc: osoby przebywające na niekończących się stażach, pracownicy tymczasowi, pracownicy godzący się na umowy na czas określony, które kończą się brakiem stałego zatrudnienia, młodzi bezrobotni, a także pracujący poniżej swojego wykształcenia.