Słownik

bezrobocie naturalne

Część ogólnego bezrobocia, która występuje w każdej rozwijającej się gospodarce. Stanowi niewielki, ale nieunikniony, dodatni poziom bezrobocia wynikający z naturalnych procesów zachodzących na rynku pracy takich jak likwidacja istniejących miejsc pracy czy powstawanie nowych. Ludzie poszukują korzystniejszych warunków zatrudnienia, zmieniają pracę, przemieszczają się w efekcie czego na rynku pracy nigdy nie występuje sytuacja pełnego 100% zatrudnienia. Pojęcie bezrobocia naturalnego ściśle wiąże się z bezrobociem frykcyjnym i bezrobociem strukturalnym.

Patrz też: Bezrobocie, Bezrobocie dobrowolne, Bezrobocie frykcyjne, Bezrobocie sezonowe, Bezrobocie strukturalne