Słownik

kraje UE 25

Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1 maja 2004 roku. Do Wspólnoty przystąpiło wówczas 10 państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

Patrz też: Unia Europejska - UE, UE 15, UE 27