Słownik

zaangażowanie w pracę

Według jednej z najpopularniejszych koncepcji teoretycznych, zaangażowanie w pracę to postawa charakteryzująca się oddaniem pracy (poczuciem jej znaczenia, dumy i entuzjazmu w trakcie jej wykonywania), zaabsorbowaniem pracą (pogrążeniem w pracy i koncentracji na niej) oraz wigorem (doświadczanie wysokiego poziomu energii i wytrzymałości psychicznej podczas pracy) (Schaufeli 2002). Stan zaangażowania może być także rozumiany, jako przeciwieństwo wypalenia zawodowego i stanów które go charakteryzują czyli: cynizmu, wyczerpania emocjonalnego i poczucia braku osiągnięć zawodowych (Maslach i in 2001 Maslach, Leider, 2007).

D. Robinson i in. (2004) zauważają, że zaangażowany pracownik współpracuje z innymi i stara się pracować tak, by jego działania przyniosły korzyści dla zatrudniającego go przedsiębiorstwa. Podkreślają też, że dla rozwoju zaangażowania ważna jest relacja pracownika z organizacją. Jeśli pracodawca nie działa na rzecz rozwoju zaangażowania, wówczas nawet początkowo zaangażowany pracownik może utracić swój zapał. Przeczytaj więcej…

Aby skutecznie wpływać na zaangażowania pracowników należy mierzyć jego poziom oraz wykrywać i niwelować czynniki wewnątrz organizacji mogące go obniżać. Badanie zaangażowania w pracę w firmie można łatwo i rzetelnie przeprowadzić za pośrednictwem platformy badaniaHR.pl