Słownik

success fee

Wynagrodzenie za osiągnięcie celu wyznaczonego do realizacji w określonym czasie np. za sukces w realizacji danego projektu.