Słownik

Ruchomy czas pracy

Forma uszczegółowienia rozkładu czasu pracy obowiązującego u danego pracodawcy. W praktyce polega na pozostawieniu pracownikom swobody w zakresie godziny rozpoczęcia pracy. Przykładowo przyjmuje się, że dana grupa pracowników wykonuje pracę w wymiarze ośmiu godzin, przy czym każdy z pracowników może ją rozpoczynać między 7.00 a 10.00. Od decyzji pracownika zależy, o której godzinie rozpocznie on pracę. Pora zakończenia pracy jest ustalana automatycznie i przypada po ośmiu godzinach pracy.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy