Słownik

urlop ojcowski

Urlop przysługujący pracownikowi, który został ojcem. Jest on niezależny od urlopu, który przysługuje matce. Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i może być wykorzystany w dowolnym czasie od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1. roku życia (zatem również wtedy gdy matka korzysta z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego).

W celu uzyskania urlopu ojcowskiego należy złożyć pisemny wniosek (pracodawca jest zobowiązany go uwzględnić) w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.