Słownik

telepraca

Forma zatrudnienia polegająca na regularnym wykonywaniu obowiązków zawodowych poza siedzibą zakładu pracy. Telepraca jest specyficznym rodzajem umowy o pracę – telepracownikowi przysługują wszystkie prawa wynikające ze stosunku pracy, takie jak zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy czy urlop rodzicielski. Obowiązki zawodowe świadczone w ramach telepracy wykonywane są za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – Internetu, telefonu, faksu czy videofonu. Telepraca najczęściej oznacza pracę w domu, ale nie jest to jedyna możliwość zatrudnienia poza siedzibą przedsiębiorstwa. Telepracownicy mogą wykonywać obowiązki w specjalnie do tego celu przystosowanych centrach telepracy. Możliwa jest także praca w siedzibie przedsiębiorstwa będącego klientem firmy zatrudniającej telepracownika. Dotyczy to zwłaszcza pracowników świadczących usługi księgowe, informatyczne czy w zakresie doradztwa prawnego.

Decyzja o zatrudnieniu w formie telepracy może zostać podjęta podczas zawierania umowy o pracę lub w trakcie trwania stosunku pracy. Zmiana formy zatrudnienia może nastąpić z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie odpowiedniego sprzętu umożliwiającego telepracę oraz pokrycie kosztów związanych z jego instalacją i wykorzystywaniem. Pracodawcy przysługuje prawo do kontroli telepracownika, ale za wcześniejszym uzgodnieniem terminu i zgodą podwładnego.