Słownik

NEETs

To osoby w wieku od 15 do 24 lat, które nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych szkoleniach czy kursach.