Słownik

bezrobocie sezonowe

Rodzaj bezrobocia spowodowany okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcji. Z reguły, ze względu na natężenie prac maleje latem, a rośnie zimą. Wynika z sezonowości produkcji w niektórych dziedzinach gospodarki, np. w budownictwie, w rolnictwie czy w usługach turystycznych.

Patrz też: Bezrobocie, Bezrobocie dobrowolne, Bezrobocie frykcyjne, Bezrobocie naturalne, Bezrobocie strukturalne