Słownik

ITO - Information Technology Offshoring

Realokacja niektórych procesów informatycznych przedsiębiorstwa poza jego kraj macierzysty. Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za transferem jest redukcja kosztów. Koszty pracy w krajach, do których procesy są przenoszone, są niższe niż w krajach, w których były one obsługiwane dotychczas. Istotna jest również poprawa efektywności poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa. Rozwój usług ITO na świecie wynika z ewolucji infrastruktury komunikacyjnej oraz schematyzacji i digitalizacji zadań. Liderami w realizacji usług ITO są obecnie Indie oraz niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Patrz też: BPO, Outsourcing