Słownik

elastyczny system czasu pracy

Forma organizacji pracy charakteryzująca się zróżnicowanym sposobem kształtowania dziennego i tygodniowego wymiaru czasu pracy, przy zachowaniu w ustalonym okresie rozliczeniowym limitu 40 godzin pracy tygodniowo. Stosowanie elastycznych systemów czasu pracy może być związane zarówno ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstwa, wymaganiami stanowiska, jak również wynikać z potrzeb pracownika.

Do elastycznych systemów czasu pracy zalicza się: