Słownik

bezrobocie strukturalne

Rodzaj bezrobocia, które występuje, gdy umiejętności, wiedza i poziom wykształcenia bezrobotnych nie odpowiadają potrzebom rynku. Spowodowane jest koniecznością znacznych zmian kwalifikacji pracowników, wywołanych innowacjami technologicznymi lub kurczeniem się określonych dziedzin produkcji. Źródłem bezrobocia strukturalnego może być upadek niektórych branż czy gałęzi, zmiana struktury gospodarki narodowej np. pod wpływem zmiany struktury popytu. Ten typ bezrobocia pojawia się również, gdy w określonych regionach kraju lub gałęziach gospodarki występuje zastój i nowe roczniki wchodzące na rynek pracy nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Bezrobocie strukturalne stanowi szczególny problem w regionach, gdzie dominuje jedna gałąź przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo itp.

Patrz też: Bezrobocie, Bezrobocie dobrowolne, Bezrobocie frykcyjne, Bezrobocie naturalne, Bezrobocie sezonowe