Słownik

wskaźniki syntetyczne kosztów pracy

Są to wskaźniki pozwalające zaobserwować relacje kosztów pracy w stosunku do innych kategorii ekonomicznych, które wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową firmy.

Udział w kosztach działalności wg Makowskiego:Wskaźnik opłacenia kosztami pracy dynamiki wydajności pracyW zarządzaniu firmą ważna jest również analiza potencjału pracy. Może ona być mierzona za pomocą następujących wzorów [Makowski]:Jednym z bardziej wnikliwych wskaźników kosztów pracy jest przeciętny jednostkowy koszt pracy. W analizach krótkookresowych wyrażany jest następująco:Z kolei w analizach długookresowych, przeciętny jednostkowy koszt pracy liczony jest jako:Aby dokładnie zbadać wysokość kosztów pracy, należy ponieść dużo nakładów pracy, środków finansowych oraz czasu. Dlatego bierze się pod uwagę tylko podstawowe elementy kosztów pracy, czyli wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia: