Słownik

czas pracy

Czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania czynności zawodowych. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jest równoznaczne z gotowością do wykonywania poleceń oraz faktycznym ich wykonywaniem. Dany okres jest wliczany do czasu pracy nawet wtedy, gdy pracownik jedynie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, czyli oczekuje na polecenia pracodawcy będąc gotowym do ich wykonania. Faktyczne wykonywanie pracy nie jest w tym przypadku warunkiem koniecznym, aby dany okres został wliczony do czasu pracy. Normy, wymiar i rozkład czasu pracy określa w Polsce kodeks pracy, a w skali międzynarodowej konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Patrz też: Doba pracownicza